Simskola för barn

Våra interaktiva, strukturerade lektioner fokuserar på att förbättra dina barns teknik i vattnet och göra det möjligt för dem att ha roligt och bli självsäkra simmare. Våra instruktörer är uppmärksamma och vi är i vattnet med barnen under lektionen. Vi sätter mål för varje barn baserat på deras behov och vi granskar regelbundet dessa mål i takt med att barnen gör framsteg.

Ju tidigare en person lär sig att simma, desto bättre. Yngre barn kan vanligtvis utveckla nya färdigheter snabbt och tenderar att vara mindre nervösa i och runt vatten. Simning är en viktig del av idrottsundervisningen i svenska skolor, och i årskurs 6 måste barnen kunna simma 150 meter på mage och 50 meter på rygg för att få godkänt i ämnet. Det kan vara mycket frustrerande för barn om de misslyckats med idrottsundervisningen enbart för att de inte kan simma. Så att uppmuntra dem att lära sig simma så tidigt som möjligt är definitivt den bästa lösningen.

Även om dessa specifika simkunskaper inte är obligatoriska för barn i internationella skolor, är det fortfarande oerhört viktigt för deras fysiska välbefinnande och säkerhet att lära sig simma i tidig ålder. De finns har många sjöar och öppna vattendrag i Sverige, så vattensäkerhet och självförtroende är viktigt.

I våra barnklasser är instruktionerna kortfattade, så att barnen kan upptäcka och lära sig nya färdigheter. Kurserna är resultatfokuserade med tydligt definierade mål. Våra kurser är uppdelade på sju nivåer och följer Svensk Simidrotts sim kriterier.

Splash Classes

Our splash classes are 40 minutes of fun and entertainment in a relaxed and comfortable atmosphere. These classes are packed with lots of energy and enthusiasm and combine lots of singalong nursery rhymes whilst practicing water confidence activities. In the last 10 minutes we allow parents to have free-play with their child. The aim of these classes is for you and your child to bond with each other whilst they develop their water habits.

Förskoleklasser

Vi erbjuder förskoleklasser för barn i åldrarna 4–6 år. Dessa klasser är utformade för att vara roliga och interaktiva och är baserade i den varma undervisningspoolen. Målen med dessa klasser är att barnen ska vänja sig vid vattnet och börja få vattenförtroende.

Allmänna klasser

Vi erbjuder grupp simlektioner för barn från 4 års ålder. Inom våra barnklasser fokuserar vi på att de ska få självförtroende i vattnet och lära sig grunderna i frisim, ryggsim och bröstsim.

Allmänna klasser

Vi erbjuder grupp simlektioner för barn från 4 års ålder. Inom våra barnklasser fokuserar vi på att de ska få självförtroende i vattnet och lära sig grunderna i frisim, ryggsim och bröstsim.

Nivåer

Nivå 1

Från 7 års ålder

Detta är vår introduktionskurs och är för barn med liten eller ingen erfarenhet av simning. I denna kurs introducerar vi grunderna i simning med fram- och bakåtpaddling. Huvudfokus kommer att ligga på att bygga vattensjälvförtroende genom roliga lekar, flytande och även att utbilda dem om kroppsställning i vattnet genom att skjuta och glida.

Bedömningsmål: Baddaren.

Förkunskaper: Barnet har varit i en simbassäng tidigare, men har ännu inte vattensjälvförtroende.

Nivå 2

Från 7 års ålder

Vår sekundära kurs är för barn som redan har något vattensjälvförtroende och kan lägga ansiktet i vattnet. I denna kurs fortsätter vi att bygga på vattensjälvförtroendet med målet att blåsa bubblor under vattnet i 5-10 sekunder. Vi fortsätter att arbeta med skjut- och glidteknik genom vattnet, med framåt- och bakåtpaddling, bröstsim och livräddande ryggsim som fokus.

Bedömningsmål: Baddaren, Skölpaddan, Bläckfisken.

Förkunskaper: Barnet har vattensjälvförtroende och kan lägga ansiktet i vattnet.

Nivå 3

Från 7 års ålder

Vår nivå 3-klass är för barn som har vattensjälvförtroende, kan flyta och glida i vattnet och kan simma 5 m utan flythjälpmedel. I denna kurs fortsätter vi med fram- och bakåtpaddling, fortskrider till bröstsim och ryggsim. Flytande, att bygga vattensjälvförtroende och utveckla simteknik är vårt huvudfokus. Målet är att barnen ska kunna simma 10 m vid kursens slut.

Bedömningsmål: Pingvinen Silver, Pingvinen Guld.

Förkunskaper: Barnet kan redan simma 5 meter.

Nivå 4

Från 7 års ålder

Barn som redan kan simma 10 meter utan flythjälpmedel är välkomna att börja den här kursen. I den här klassen börjar vi fokusera på teknikerna för varje simsätt. Vi kommer att bryta ned simsätten i hanterbara delar för att förenkla barnets inlärning. Vi kommer även att fortsätta att öva på att flyta och hoppa, och gå vidare till att dyka i djupt vatten. Målet är att barnen ska kunna simma 25 meter vid kursens slut.

Bedömningsmål: Silverfisken, Guldfisken.

Förkunskapskrav: Barnet kan redan simma 10 meter.

Nivå 5

Från 7 års ålder

Denna klass är för elever som redan kan simma 25 meter och som har fått självförtroende. Vi fortsätter att bygga på deras teknik, uthållighet och simtagens utveckling, genom att bryta ner simtagen i hanterbara delar för att maximera deras inlärning. Vi kommer också att lära ut dykning, trampning och andra akvatiska tekniker för att förbättra vattensjälvförtroendet. Målet är att barnen ska kunna simma 50 meter vid kursens slut.

Bedömningsmål: Guldfisken och Järnmärket.

Förkunskaper: Barnet kan redan simma 25 meter.

Nivå 6

Från 7 års ålder

Denna klass är för barn som redan kan simma 50 meter och som vill förbättra sin simteknik i alla simtag. I den här kursen kommer vi att analysera varje element i varje simtag, bedöma andningsrytmen, armrörelserna, benrörelsen och glidningen och ge barnet personlig feedback. I den här klassen börjar vi arbeta mot livräddningsutmärkelser. Målet är att barnen ska kunna simma upp till 100 meter.

Bedömningsmål: Järnmärket, Bronsmärket, Silvermärket, Hajen Brons och Hajen Silver.

Förkunskaper: Barnet kan redan simma 50 meter.

Nivå 7

Från 7 års ålder

Detta är vår mest avancerade kurs och är för de barn som är nästan kompetenta i alla simtag men behöver kritik av sitt simtag eller lära sig ett helt nytt simtag (fjärilsim). I denna kurs kommer vi att analysera varje element i varje simtag, bedöma andningsrytmen, armrörelserna, benrörelsen och glidningen och ge barnet personlig feedback. Vi kommer också att lära ut dykning, tävlingsvändningar, ytsökningar i djupt vatten, trampning och andra roliga teknik inom simning. Målet är att barnet ska vara helt vattensjälvsäkert och ha kompetens i alla simtag. Vi kan stödja övergången till en tävlings simklubb.

Bedömningsmål: Hajen Guld och Vattenprovet.

Förkunskaper: Barnet kan redan simma 100 meter.